Dân Xuất Nhập Khẩu

Thủ Tục Mua Bảo Hiểm Cho Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cần Phải Biết

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chỉ dành cho những đối tượng có các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đối tượng mua bảo hiểm có thể là bên trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm hoặc là bên được giao quyền ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm. Cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm cấp bảo hiểm cho đối tượng mua bảo hiểm, chứng từ bảo hiểm sẽ là căn cứ để xác nhận đối tượng mua bảo hiểm được hưởng những quyền lợi của bảo hiểm. các chứng từ liên quan đó được xem là hợp đồng bảo hiểm.

Thủ tục mua bảo hiểm cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Theo nghị định 42/2001/ NĐ – CP trong luật kinh doanh bảo hiểm quy định các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu phải tham gia bảo hiểm cho các lô hàng nhập khẩu tại các công ty, doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động. Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được quy định như sau:

Đối với người nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm từ nước ngoài về 

Trường hợp người nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm muốn mua bảo hiểm hàng nhập khẩu khi người nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm đó phải nhập khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng đối với nhóm E, F và nhóm C để giành quyền mua bảo hiểm về mình.

quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu

quy trình hàng hóa xuất nhập khẩu

+ Bảo hiểm điều kiện có 3 loại bao gồm loại A, loại B và loại C. Để phân biệt được loại hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu đó thuộc bảo hiểm điều kiện loại nào thì chúng ta phải dựa vào tính chất của hàng hóa đó ( hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu chủ lực : gạo, đường, lúa mì,..; hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu không đóng trong container như: rau quả, khoáng sản, nông sản thực phẩm,…), phương thức vận chuyển ( đường bộ, đường hàng không, đường biển ), địa điểm tên cảng thực hiện việc nhập hàng, điều kiện hoàn cảnh như chiến tranh, đình công thông thường, dự kiến loại tàu cần thuê ( phải xác định chính xác độ tuổi của tàu ),…

+ Khi lập giấy yêu cầu bảo hiểm về hàng hóa, sản phẩm nhập thì người mua bảo hiểm ( người nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm ) phải trình bày, xác định được các thông tin như tên và giá trị loại hoàng hóa, sản phẩm nhập khẩu, xác định phương thức vận chuyển hàng nhập khẩu để loại định được chính xác cụ thể tên, đặc điểm của loại phương tiện đó, xác định địa điểm hàng đi và địa điểm hàng đến, xác định tên và quốc tịch của người bán và người mua. Nhưng thông thường khi lập giấy yêu cầu bảo hiểm thì người lập hầu như chưa nắm rõ được các thông tin này, vì vậy sớm hoàn thành việc ký hợp đồng bảo hiểm hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu thì người mua bảo hiểm cần thực hiện các công việc như sau:

  • Gửi thông báo đề nghị bên bán hàng ( bên giao hàng hóa, sản phẩm hay còn gọi là bên xuất khẩu hàng hóa sản phẩm ) gửi các thông tin cần thiết cho bên nhập khẩu để bên nhập khẩu tiến hành làm được thủ tục bảo hiểm hàng nhập khẩu và ký hợp đồng bảo hiểm với cơ qua, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Để được bồi thường về các rủi ro phát sinh trong quá trình nhập hàng hóa, sản phẩm thì bên nhập khẩu ( bên mua bảo hiểm ) nên thỏa thuận với công ty, cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm ký thêm hình thức đơn bảo hiểm thông báo bổ sung sau, đơn này có giá trị hợp pháp theo quy định của luật bảo hiểm trong việc thực hiện bồi thường khi có rủi ro xảy ra
  • Sau khi hoàn thành thủ tục làm bảo hiểm hàng nhẩu và ký kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bản hiểm có trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm cho cơ quan, công ty, doanh nghiệp bảo hiểm và bên bán bảo hiểm có nghĩa vụ giao các giấy tờ hoặc các chứng từ liên quan đến bảo hiểm hàng nhập khẩu.

Đối với người xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm từ trong nước ra nước ngoài 

Trường hợp người xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm muốn mau bảo hiểm hàng xuất khẩu khi người xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm đó phải xuất khẩu theo điều kiện cơ sở giao hàng CIF, CIP và nhóm D để giành quyền mua bảo hiểm.

Khi mua bảo hiểm nhập khẩu người mua cần thực hiện các công việc sau:

  • Người mua cần phải nghiện cứu hợp đồng thương mịa và hợp đồng mua bán ngoại thương giữa các bên liên quan để biết về các yếu tố xuất hiện đối với loại hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu như: giá trị của lô hàng xuất khẩu, loại hàng xuất khẩu, hình thức xuất khẩu, noiw khiếu nại đồi bồi thường khi có rủi ro, thiệt hại,…
  • Khi đã xác đinh được đối tượng hàng hóa, sản phẩm xuất khẩu thì bên xuất khẩu sẽ lựa chọn việc thuê được loại tàu thích hợp với loại hàng hóa, sản phẩm đó và thực hiện việc giao hàng trong thời gian quy định để lấy vận đơn ( xác định việc xuất khẩu hàng hóa ), nếu thay đổi gian giao hàng bên bán phải thông báo kịp thời cho bên mua được biết.
  • Lập giấy mua bảo hiểm và thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm
  • Sau khi thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm thanh toán số tiền bảo hiểm cho công ty, doanh nghiệp bảo hiểm.
  • Công ty, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ giao các chứng từ bảo hiểm liên quan cho bên mua bảo hiểm ( bên xuất khẩu hàng hóa ).

Như vậy các bước làm thủ tục bảo hiểm xuât nhập khẩu bao gồm:

+ Liên hệ với các công ty, doanh nghiệp bảo hiểm để mua bảo hiểm, đồng thời công ty, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tư vấn cho bạn loại hình bảo hiểm phù hợp

+ Sau khi chấp nhận mua bảo hiểm, người mua trực tiếp điền đầy đủ các thông tin trên đơn yêu cầu bảo hiểm.

+ Sau khi hoàn tất các thủ tục bảo hiểm và bên mua thanh toán cho bên bán bảo hiểm toàn bộ số tiền bảo hiểm thì bên bán bán bảo hiểm sẽ gửi cho bạn giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm.

Thủ Tục Mua Bảo Hiểm Cho Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cần Phải Biết
Rate this post

Gửi bình luận